Edmon Bosch

Violoncel

Biografia

Va començar a estudiar violí als 2 anys amb L’Albert Sàrries, fent Suzuki (mètode Japonès). Als quatre va passar a fer vio-loncel a l’escola de Municipal de Música de Capellades amb L’Anna Toca continuant Suzuki. A Capellades també va estu-diar amb Grabiel•la Van Reken.

Als 7 anys va passar al conservatori Municipal de Música de Igualada i seguí els seus estudis amb Roman Boyeur i Eva Gumà. També ha rebut classes de Gheorghe Mutato Steuer, ex-solista de l’OBC. Va acabar els estudis superiors de música d’ Interpretació de Violoncel a l’Acadèmia Internacional de Música de Barcelona, i es va graduar a l’escola superior de música de Kazan, Russia, N.Zhiganov amb Melani Mestre i d’Svetlana Tovstukha.

AcordCello

Quan un músic es posa davant una partitura no en té prou en saber què hi posa. Ni tan sols en reconèixer totes les notes, acords, ritmes, harmonies, etc. La seva feina consisteix en saber interpretar, posar el talent i la pràctica d’un grapat d’anys d’estudis, hores i esforços al servei de qui l’escolta. Transmetre emocions, donar els matisos necessaris i, finalment, transportar a cadascuna de les persones que formen part del públic a indrets que, sovint, ni tan sols pot imaginar. Crear una atmosfera per tal que, el que un dia un autor va plasmar en un paper, sigui escampat arreu amb sensibilitat i respecte vers l’obra original

Avui en dia, tenim la sort de poder accedir a la majoria de textos musicals: clàssics i contemporanis, versions i adaptacions de tot tipus. Disposem de mitjans que ens obren un ventall de possibilitat per poder convertir una peça aparentment innocent en un riu de sensacions o simplificar una obra orquestrada en una peça senzilla i emocional capaç de remoure racons oblidats.

La partitura i el llarg camí fins a la seva interpretació: Aquesta és la nostra raó de ser com a professionals i, amb ella, la voluntat d’aportar una experiència sensorial que desperti un món de records i vivències tant íntimes com extraordinàries.

Edmon

Bosch

Marc

Jiménez